vardugnad

Dugnad i borettslaget? Gode tips for effektiv avfallshåndtering!

By
Del sosialt

Boder og uteområder skal ryddes, hageavfall skal fjernes og henting av søppel må planlegges. Det er lett å bli litt ivrig når man først er i gang, ting kastes over en lav sko og en avfallscontainer fylles kjapt til randen. At kildesortering også gjelder for container, kan fort gå i glemmeboka – noe som kan gjøre en dugnad til en svært kostbar affære for mange borettslag.

Dessuten finnes det også alternativer til å leie container – som kanskje kan passe bedre til borettslagets behov.

Strenge krav til kildesortering

Lovverket for hva som kan kastes i en container, blir stadig strengere. Selv om informasjonen rundt kildesortering er god, og forholdene er lagt til rette for å kaste riktig ting på riktig sted – er det ofte en utfordring å få alle i borettslaget til å følge reglene.

Hva som er farlig avfall, er det heller ikke alle som har helt oversikt over, og resultatet blir ofte store avvik i containeren. Avfallet må da sorteres i ettertid, og regningen blir høyere enn antatt. Lurer du på hva du kan kaste i containeren? Les mer her (link til artikkel om hva som kan kastes i container).

Det smarte alternativet!

En god og rimelig løsning kan være å bestille en komprimatorbil, en

tjeneste Vaktmesterkompaniet tilbyr – i tillegg til containerutleie. Dette er rett og slett en søppelbil som kommer og henter avfallet. Beboerne kan selv bidra med å kaste inn søppelet i bilen, eller så kan det settes ut på forhånd. Da gjør vårt mannskap jobben, før de tar det med seg.

Å kaste avfall på denne måten gir mange fordeler:

  • Sjåførene får bedre kontroll på hva som kastes som blandet avfall. Avfall som må kildesorteres, kan holdes utenom. Borettslaget slipper å betale for feilsortering.
  • Alt avfall fjernes! En komprimatorbil tilsvarer 8 vanlige containere med løst avfall. Skulle bilen bli full, tømmes den og fylles på nytt.
  • Borettslaget slipper overfylte containere som må ryddes før de kan hentes.
  • Borettslaget slipper å tenke på plassering av containere, som ofte kan være en utfordring.
  • Det blir ikke stående igjen avfall etter at containeren er borte, enten pga. overfylling eller at folk fortsetter å sette fra seg avfallet.
  • Mange er plaget med «besøk» i containere, som resulterer i at avfallet blir dratt ut igjen og noen må rydde opp.

TIPS! I tillegg til blandeavfallet, kan det være fristende å få noen til å hente spesialavfallet. Vi bistår gjerne med dette, men anbefaler som oftest borettslagene å gjøre dette arbeidet selv. Alle kan levere spesialavfall gratis til Oslo Kommunes mottak, dette er en mye rimeligere løsning enn å få noen til å hente dette.

Del sosialt
In this article