As
Asfaltering
As
Asfaltering

Rød asfalt for en grønnere by

By
Del sosialt

De færreste av oss har unngått å legge merke til den røde asfalten som nå legges rundt om i Oslo by. Enten du har lest om den i avisene, allerede syklet på den, eller irritert deg over smalere bilveier, har vi alle en ting til felles – vi kommer ikke unna. Den røde asfalten legges som en del av sykkelprosjektet i Oslo, med fokus på at Oslo skal bli en sykkel-by for alle.

HVA ER RØD ASFALT? 

Rød asfalt er i prinsippet vanlig asfalt tilsatt jernoksid, som gir produktet en rødlig farge. For å få en jevn farge på produktet brukes rødaktig stein i produksjon.
En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere og legge til rette for miljøvennlig transport. 
Sykkelveier med rød asfalt

SYKKELPROSJEKTET I OSLO

Det er utarbeidet en egen sykkelstrategi for Oslo, for perioden 2015-2025. Visjonen for sykkelstrategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle - uavhengig av alder og ferdigheter. 

Deler av følgende strekninger oppgraderes i 2016:

- Akershusstranda
- Dyvekes vei
- Colletts gate
- Drammensveien 
- Eterveien
- General Ruges Vei
- Kierschows gate
- Konows gate
- Sognsveien
- Halvards gate
- Toftes gate
- Ullevålsveien
- Wergelandsveien/ Christian IV´s gate
- Østensjøveien
- Eva Kolstads gate
- Sannergata
- Thorvald Meyers gate
- Øvre Foss
- Eilert Sundts gate
- Elisenbergveien
- Korsgata
- Professor Dahls gate
- Finnmarksgata
- Geitmyrsveien
- Henrik Ibsens gate

Asfalt i Oslo 2

Asfaltplan 2016

Bymiljøetaten reasfalterer veier og fortau i Oslo for millioner av kroner hvert år gjennom kontrakten som omtales som Asfaltplan. I år ble kontrakten tildelt Vaktmesterkompaniet AS, og nytt i årets asfaltplan har vært innslaget av rød asfalt i sykkelveiene.

Kontrakten er ikke ukjent for Vaktmesterkompaniet som var leverandør til Bymiljøetaten i 2013, men innslaget av rød asfalt i  årets kontrakt har gitt avdelingen for Anlegg og asfaltering en ny utfordring denne sesongen!

Etter noen år med innstramming av kommunens budsjett for reasfaltering av veier og gang – og sykkelveier i Oslo, var det i år bevilget mer penger enn på lenge for reasfaltering av hovedstadens veinett. Både bilister, syklister og fotgjengere har fått gleden av nye asfaltdekker rundt om i byen.

 – En av endringene i årets kontrakt som vi som leverandør til Bymiljøetaten har fått kjenne på som en utfordring, er reasfaltering av sykkelfeltene. I tillegg til oppgradering av sykkelfeltene med rød asfalt er feltene nå utvidet til maksimal bredde for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for syklister, forteller avdelingsleder for anleggsavdelingen i Vaktmesterkompaniet AS, Øyvind Belgen. 

Sykkelveiene får rød asfalt

Tidligere ble sykkeltraséene i Oslo merket med maling, men etter en vurdering i etaten har de kommet frem til å benytte rød asfalt – slik som både Bergen og Trondheim har gjort det.

Rød asfalt har i følge Bymiljøetaten lenger holdbarhet og mindre vedlikeholdsbehov, og produktet ble første gang tatt inn i kontrakten i 2015.

Strekningene som skal asfalteres med rød asfalt bestemmes av Sykkelprosjektet i Oslo. Her planlegges og prosjekteres de ulike strekningene, før det sendes over til Bymiljøetaten for gjennomføring. Planene fra Sykkelprosjektet innlemmes i det ordinære arbeidet med reasfaltering i Oslo.

Kortreist asfalt

Frem til i år har ikke rød asfalt vært tilgjengelig hos lokale leverandører i Østlandsområdet. Den røde asfalten har kun vært å få tak i fra asfaltverk i Larvik.

I forkant av årets anleggsesong ble det klart at Feiring Asfalt ville produsere rød asfalt.

– Nærhet til produksjonsstedet har gitt oss kortere transport tid og bedre grunnlag for planlegging under årets asfaltkontrakt, forteller Belgen. – Kortere transport er også en vesentlig faktor for miljøet med lavere utslipp og mindre slitasje på veiene.

Asfalt

Arbeid vel utført!

Når vi går inn i de siste månedene av årets Asfaltplan, er det så langt lagt svimlende 25.000 tonn asfalt totalt. 5 720 tonn er lagt i røde sykkelstier rundt om i byen. Det er blitt reasfaltert strekninger i 70 gater, og enda er vi ikke helt i mål.

– Vi i Vaktmesterkompaniet er strålende fornøyd med gjennomføringen av årets Asfaltplan så langt og ønsker alle Osloborgere god tur – til fots, med bil eller på sykkel! Sier Øyvind Belgen.

Del sosialt
In this article