VK_beskjæring

Våre tips til beskjæring av trær!

Har du et tre som har vokst seg alt for stort, og som tar for mye av etterlengtede solstråler? Trær vokser, og man har ikke alltid helt kontrollen på hvor de tar veien – og ofte rager de høyere enn planlagt.

By
Del sosialt

Trær kan beskjæres, og begynner du allerede når treet er ungt kan du styre veksten og forme treet slik du ønsker. Vi gir deg våre tips om hvordan du kan få etterlengtet sol og utsikt tilbake.

Hvorfor er det så viktig med beskjæring av unge trær?

En av de vanligste feilene folk gjør, er at de venter altfor lenge med beskjæring. Folk flest starter ikke å beskjære trær før de begynner å bli ”i veien”. Problemet er da at treet allerede har fått sin form. Alle typer trær har en særegen naturlig form. Noen passer bedre enkelte steder enn andre.

Dersom du beskjærer trærne allerede fra starten vil du kunne få den formen du ønsker og en enklere beskjæringsjobb over tid. Unge, tynne greiner er mye enklere å beskjære enn eldre, tykke grener og i tillegg kommer trærne seg bedre etter beskjæringen og ser friskere ut hele sommeren.

Hvilke feil er det vanlig å gjøre?

Ofte beskjæres trær for hardt og det lages for store snitt i treet – dette kan på sikt ødelegge trærne. Trær som får store «sår» er veldig utsatt for råtesopp i kuttområdet.

Det andre problemet som oppstår er at trærne kan forsøke å etablere nye greiner for å erstatte større greiner som er fjernet. Dette ser man veldig godt på epletrær. Disse greinene vokser ofte kraftig, på noen trær kan de bli veldig tunge og brekke, fordi denne typen greiner er svakt forankret i stammen.

Er du usikker på beskjæringen? Kontakt oss her, så kan vi hjelpe deg.

Kan trær beskjæres i toppen?

Olve er tidligere norgesmester i treklatring, og ekspert på beskjæring
Olve Lundetræ er tidligere norgesmester i treklatring.

«Mange vi møter ønsker å kappe trærne i høyden fordi de skygger for solen. En såkalt topping av trær anbefaler vi ikke – dette er svært ødeleggende for trærne og på sikt skaper det råte innvendig i stammen.» Forteller avdelingssjef for Vaktmesterkompaniets trepleiere Olve Lundetræ. «Om du ønsker mer sol kan det vi kaller en kronereduksjon være en god løsning. Dette innebærer at vi beskjærer de øverste greinene i trærne for å redusere høyden og trekronens omfang.»

Det er avgjørende at trær som skal tas ned i høyden beskjæres med små og riktige snitt, da unngår du både råtesopp og vekst av store nye greiner som gjør treet enda tettere i toppen. Dersom du synes beskjæringen ikke hjelper i lengden, kan trefelling være et alternativ. Kanskje er det bedre å plante et nytt tre som passer dine behov? Våre trepleiere kan hjelpe deg å velge riktig tre til din hage.

Vokser greiner ut igjen og kan alle typer trær beskjæres?

Alle trær kan beskjæres men hvor hardt du kan beskjære dem er avhengig av tresorten. Noen trær tåler beskjæring bedre enn andre og kan beskjæres hardt. For eksempel vil Lind stort sett alltid sette mange nye skudd mens Bjørk derimot setter veldig lite nye skudd etter beskjæring. Nye greiner kan overta plassen til de som er borte på noen trær mens andre kan få eksplosiv vekst i toppen.

Beskjæring – et stort ansvar!

La beskjæring gjøres av en trepleier
Det er mye å tenke på når du skal beskjære trær. Er du usikker? La jobben gjøres av fagfolk.

Det er mye å tenke på ved beskjæring. Ikke bare bør det utføres med riktig teknikk men det bør også gjøres risikovurderinger. Som privatperson står du ansvarlig for det du gjør og du vil kunne få et erstatningsansvar dersom noe går galt. Du må være oppmerksom på naboens hus, drivhus,  strømledninger, biler og folk. I tillegg må du ta hensyn til hekkende fugl og vilt, naturtyper (Naturmangfoldlova), reguleringsbestemmelser (Plan og bygningsetaten) og beskjæringstidspunkt på året.

Viste du at du ikke nødvendigvis har lov til å felle trærne på din egen tomt? Dette kan du lese om her.

I Vaktmesterkompaniet har vi sertifiserte- og fagskoleutdannede trepleiere, slik at du kan være trygg på at all beskjæring skjer forsvarlig. Vi beskjærer trær i alle størrelser, av alle sorter, og har alle nødvendige forsikringer.

Les mer om frukttrær her.

Gjenvinning for miljøet

Dersom du ønsker det, tar vi med oss kvist og ved. Vi har flishoggere som maler greinene på stedet, slik at vi kan frakte bort «mye tre» av gangen. De malte greiene leveres til godkjente deponier, hvor kommunen komposterer flisen og selger den som jordforbedring til Oslos innbyggere. Miljøvennlig gjenvinning, som sender dine greiner og trær tilbake til jorda – hvor de kom fra!

 

Del sosialt
In this article